שירותי המרכז

מידע וייעוץ לארגונים ומנהלים

ייעוץ למגזרים השונים במשק: המגזר הפרטי, העסקי, הציבורי, הממשלתי, המוניציפלי והמגזר השלישי בתחומי ההנגשה ושילוב אנשים עם מוגבלויות במקומות העבודה.

 

ביצוע סקרי נגישות וכתיבת דוחות

ביצוע בדיקות של מבנים קיימים והמרחב האזורי ובדיקת אופן השירות הניתן לאוכלוסייה עם מוגבלויות לשם איתור הפערים בין הנדרש בחוק לבין הקיים.

 

יישום, הטמעה וליווי תהליך ההנגשה

הנגשת מבנה, תשתית וסביבה (מתו"ס)

התאמה פיזית של מקומות העבודה.

הנגשת שירות

שירות נגיש כולל את המרכיבים שאינם מבניים בנגישות.
לדוגמא: הנגשת אתר האינטרנט והמידע שהארגון מספק ללקוחות,

כתיבת נהלים והדרכת צוות בארגון, הצבת שילוט נגיש, שימוש באביזרי עזר וכיוצ”ב.

הדרכות עובדים

החוק מחייב כל הארגון להדריך את כל צוות העובדים בתחום הנגישות. ההדרכה של עובדי הארגון מתחלק לשניים:

  1. עובדים שמקבלים קהל
  2. עובדים שאינם מקבלים קהל

 

יש להדריך ולפתח  מיומנות אצל העובדים המקבלים קהל כך שיהיו בקיעים בתחום הנגישות ויוכלו לספק שירות נגיש עבור אנשים עם מוגבלות.

עובדים שאינם מקבלים קהל צריכים לקבל ידע כללי על אנשים עם מגבלה וידע לגבי החובה להנגיש.

 

כתיבת נהלים

כל ארגון מחוייב לכתוב נהלי נגישות. נהלי הנגישות כוללים בין השאר;

  1. נוהל פינוי לשעת חירום
  2. נוהל כניסה עם חיית שרות
  3. נוהל הדרכה בתחום הנגישות ועוד

 

הנגשת מידע

כל המידע אשר מתפרסם בידי הארגון מחוייב בהנגשה.

כתב ברייל

מידע מוקלט

טפסי רישום ומידע מונגשים  ללקויי ראיה

ועוד רבים נוספים

 

 הנגשת כנסים

הנגשת סביבת הכינוס: חניות, שבילים, מעברים נגישים, כניסות ובתי שימוש.

הנגשת שירותי הכינוס: אופן הפרסום וההרשמה לארוע חייב להיות נגיש, שימוש באמצעי ושירותי עזר כגון תמלול, ואביזרי עזר לשמיעה, ריהוט נגיש ועוד.

 

הנגשת אתרים

חובתו של כל ארגון, להנגיש את האתר האינטרנטי שלו.

חל איסור מוחלט להקים דפי אינטרנט ואתרים אשר אינם נגישים לכלל האוכלוסיה.

 

השמת עובדים

ייעוץ, השמה והתאמה עבור מעסיקים המבקשים לקלוט אנשים עם מוגבלויות.

 

קורסים והשתלמויות

 

נגישות ברישוי עסקים

 

חקיקה

חוק רישוי עסקים חוקק בשנת תשכ"ח- 1968. החוק דורש להטמיע נגישות בעסקים בהתאם לסוג הפעילות.

רישוי עסקים ברשות

התפקיד של מחלקת רישוי עסקים ברשות הוא לפקח ולבקר שכלל העסקים נגישים.

 תהליך קבלת אישור נגישות עבור רישוי עסקים

1. קבלת החלטה להטמיע את נושא הנגישות בעסק.
2. ביצוע סקר נגישות ע"י מורשה נגישות מבנה תשתית סביבה ושירות.
3. קבלת הדו"ח ממורשה הנגישות המורה כיצד להנגיש את העסק.
4. הטעמת הנגישות בעסק- מומלץ בלווי ובקרה של מורשה נגישות.
5. ביצוע הכשרות לכלל העובדים בהתאם לחוקים ולתקנות בנושא נגישות.
6. כתיבת נהלים אשר יאפשרו קבלת שירות נגיש.
7. רכישת אביזרי עזר להנגשת השירות בהתאם לאופי העסק.
8. לאחר ביצוע והטמעת הנגישות, מורשה הנגישות ילווה את בעל העסק לקבלת אישור הנגישות מרישוי עסקים ברשות.

לוחות זמנים:

o עסק חדש חייב בהנגשה החל מפתיחתו.
o עסק עם עד 5 עסקים/חנויות/סניפים עד 2015.
o עסק עם מעל 5 עסקים/חנויות/סניפים עד 2017

למה להנגיש ?
עסק נגיש = עסק מרוויח !

• לכל שאלה/ פנה בנושא נשמח לעמוד לרשותכם.

 

לימודי נגישות

אנו במרכז הישראלי לנגישות בעלי ניסיון רב בהדרכת והכשרת עובדים. נשמח לספק הדרכה לארגון בכל תחום. טכניקות ההדרכה שלנו מגוונות ומתקדמות ומאפשרות הדרכות מקוונות ופרונטליות .

 

לימוד הנגישות עבור רכז הנגישות

כל ארגון אשר בו 25 עובדים או יותר, חייב למנות רכז נגישות. על הרכז מוטלת החובה להיות בקיא בתחום ההנגשה.

אנו ממליצים על לימוד קורסי הנגישות להעמקת הידע והבקיאות בתחום הנגשת המתו"ס והשירות.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מוגדר כך :

(א) מי שאחראי לאספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק 25 עובדים לפחות ימנה מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות (בסעיף זה – רכז נגישות).

(ב)   רכז נגישות –

(1)   ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן;

(2)   ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה.

המרכז לנגישות מציע קורס אינטרני המורכב מ-22 פרקים הכוללים תחומי תוכן שונים כגון סוגים של מוגבלויות, , תרגילים להכרת המאפיינים של מוגבלויות שונות והחסמים עמם אנשים עם מוגבלות מתמודדים באינטראקציה שלהם עם הסביבה ומידע על חקיקה העוסקת בהנגשה עבור אנשים עם מוגבלות.

לינק לרישום לקורס: study.nagishisrael.org