קנסות ועונשים בתחום הנגישות

בישראל, מוערך כי מעל 18% מהאוכלוסייה (מעל 1.5 מיליוני אנשים) היא אנשים בוגרים עם מוגבלויות. נתח זה באוכלוסיה סבל עד לא מזמן מאפליה, כאשר בשל המוגבלות לא יכלו להשתמש בשירותים רבים אשר אינם מונגשים.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, אשר נחקק בשנת 1998, מגדיר את הצורך בשוויון בין אנשים עם מוגבלויות ובין האוכלוסייה כולה. במסגרת אותו חוק, הוחלט ביוני 2012, כי חובה להנגיש מבנים ושירותים, בין אם מדובר במוסד ציבורי, בבית ספר, במבנים חדשים או במשרדי עסקים המציעים שירות לציבור.

מוסדות ועסקים אשר נבדקים ונמצא שהם אינם עומדים בכללים שהגדיר חוק השוויון בתחום הנגישות, מוצאים את עצמם מתמודדים עם אכיפה חשובה הנעזרת בין היתר בקנסות ועונשים כדי להחדיר את חוק הנגישות לתודעה ולאכוף את התקנות המחייבות הנגשת מבנים לטובת כלל הציבור. כל המידע על הקנסות והעונשים לאי הנגשה של מבני ציבור ועסקים – וגם מה עושים על מנת לאכוף את התקנות ולהנגיש את העסק – במאמר שלפניכם.

הנגשה של עסקים – מי מחויב להנגיש את  הנכס?

על פי החוק כל מקום ציבורי צריך להיות נגיש. החוק מפרט ומגדיר כי כל מקום שנותן שירות לציבור חייב להיות נגיש, הן במבנה והן באפשרויות השירות שלו.

בנוסף, מבנים חדשים שנבנו לאחר שנחקק החוק חייבים באופן אוטומטי להיות נגישים גם אם אינם משמשים את הציבור כולו. החוק מתייחס גם להנגשת חובה של נכסים כמו בנייני דירות, בהם יש 6 דירות או יותר.

מהם העונשים והקנסות שמגדיר החוק?

על פי החוק, ניתן לפעול כנגד מוסדות ציבוריים ועסקים אשר לא הונגשו הן באפיק הפלילי והן באפיק האזרחי.

באפיק הפלילי, על פי סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי, ולאחר שניתנו לבעל העסק די אפשרויות להנגיש את עסקיו ולהשמיע את טענותיו, רשאי נציב שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות להורות על צו נגישות אשר יחייב את בעל העסק להנגיש את בית העסק בתוך זמן קצוב. בעל העסק עלול להיות מוזמן לחקירה פלילית. הרשעה פלילית באי הנגשה עלולה לגרור קנסות בגובה של עד מעל 75,000 ש"ח, ועוד 5% מגובה הקנס עבור כל יום של פעילות העסק ללא הנגשה. בנוסף, עשוי להינתן צו הפסקת העיסוק לתקופה קבועה. החוק קובע כי למנהל או לבעלי העסק אחריות אישית בעניין הנגשת העסק, כך שבעל העסק מפר באופן אישי את חובתו האזרחית באי הנגשת העסק.

באפיק האזרחי, ניתן לתבוע מבית עסק אשר לא הונגש תביעה ללא הוכחת נזק בסכומים של עד 50,000 ש"ח.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי בתחום הנגשת העסק

אם בית העסק שלכם עוד לא מונגש – אל תמתינו עוד. פנו אלינו עוד היום, ונשמח לסייע לכם להנגיש את בית העסק, שירותיו ונכסיו, על פי חוק.