כמעט מליון וחצי אנשים בישראל מוגדרים אנשים עם מוגבלות. מדובר בלא פחות מאשר 18% מהאוכלוסייה. המוגבלות המדוברת עשויה להיות מוגבלות פיזית, חושית, שכלית, או נפשית. בשנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ומאז הוא מתפתח באמצעות עדכונים, תקנות ותוספות לחוק. מטרת החוק, לחייב כל עסק המציע שירותים לכלל האוכלוסייה – להנגיש את השירותים והמוצרים שהוא מציע על מנת להתאים אותם גם לקהל האנשים עם מוגבלויות. בחוק נקבע, כי ארגון אשר מעסיק 25 עובדים או יותר – מחויב להנגיש את נכסיו לציבור. ניתן להעסיק רכז נגישות ולהכשירו בעזרת בקורס רכזי נגישות, כאשר תפקידו יהיה לוודא הנגשת הארגון מיום הכשרתו והלאה, בכל רבדי הפעילות של הארגון. העסקה של רכז נגישות היא לא רק מחוייבת מתוקף החוק – היא גם משתלמת לארגון ונכונה חברתית. עוד על העסקה של רכזי נגישות לארגונים בינוניים וגדולים – במאמר שלפניכם.

רכז נגישות – מיהו ומה תפקידו?

רכז נגישות הוא אדם מטעם הארגון, אשר מקבל על עצמו את האחריות לקבל הכשרה בנושא הנגשת הארגון ונגישותו, ולוודא כי פעילות הארגון על כל היבטיה מונגשת לאנשים עם מוגבלות.

רכז הנגישות יכול לרכוש את הידע שלו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות מהשתתפות בקורס רכזי נגישות, הנערך מטעם ארגונים שונים, ביניהם גם מטעם המרכז לנגישות – בפורמט פרונטאלי בלימוד מקומי, כמו גם בפורמט דיגיטלי המאפשר לימודים מקוונים מהמשרד או מהבית.

כיצד מכשירים רכזי נגישות?

חשוב לזכור – על פי חוק, ארגון המעסיק מעל 25 עובדים מחוייב בהעסקה של רכז נגישות. אין חובה כי רכז הנגישות יהיה מועסק במשרה מלאה, ועל כן ניתן למנות רכז נגישות מתוך הארגון ולצד שאר הפעילויות שלו, ובתנאי שהוא בעל כישורים אישיים מתאימים ושעות עבודה פנויות לעניין.

רכז הנגישות יצטרף לקורס רכזי נגישות המעניק גם את מלוא הידע והכלים הנדרשים על מנת לנהל את הנגשת הארגון, וגם תעודה למסיימי הקורס. לאחר תום הקורס, יהיו בידי רכז הנגישות של הארגון כל הנתונים והאפשרויות להתחיל בקביעת יעדים להנגשת העסק.

חשוב לזכור

בכל הקשור להנגשה, חשוב לזכור, כי המוטיבציה להעסיק רכז נגישות אינה נובעת רק מתוקף החוק. אמנם, החוק קובע קנסות ועונשים כבדים לארגונים אשר אינם מונגשים – עד 50,000 ש"ח, לעיתים צווי סגירה זמניים או קבועים לעסקים ועוד – וכל זאת, לעיתים אף בלא הוכחת נזק. ביחד עם זאת יש לזכור, כי מדובר מאחוז ניכר מן האוכלוסייה ובהם לקוחות פוטנציאליים של הארגון, כך שהנגשת העסק היא גם הבחירה הכלכלית. בנוסף – מדובר באחריות חברתית. ארגונים הפועלים בתוך קהילה אינם יכולים להתעלם מצרכיהם של כמעט חמישית ממנה. על כן – מומלץ להכשיר רכז נגישות לארגון, ולהתחיל בהנגשת הארגון על פי חוק, בהקדם.