הקלות ופטורים

המחוקק קבע מספר אפשרויות לקבלת פטור מהנגשה:

 

רקע הנדסי

כאשר לא ניתן לבצע את התאמות הנגישות המבניים במקום מסיבות הנדסאיות או כאשר המבנה מיועד לשימור.

 

רקע כלכלי

כאשר התאמות הסדרי הנגישות גבוהים מאוד ביחס להכנסות העסק ורווחיו.

 

פגיעה מהותית באופיו של הבניין

כאשר השינויים הנדרשים, משנים את מהות השרות הניתן במקום.

לקבלת מידע נוסף פנו אלינו