כתיבת נהלים

כל ארגון מחוייב לכתוב נהלי נגישות. נהלי הנגישות כוללים בין השאר:

  • נוהל פינוי לשעת חירום
  • נוהל כניסה עם חיית שרות
  • נוהל הדרכה בתחום הנגישות ועוד

לקבלת מידע נוסף פנו אלינו

ייעוץ בנגישות