הנגשת מידע

כל המידע אשר מתפרסם בידי הארגון מחוייב בהנגשה.

  • כתב ברייל
  • מידע מוקלט
  • טפסי רישום ומידע מונגשים ללקויי ראיה
  • ועוד רבים נוספים

לקבלת מידע נוסף פנו אלינו

ייעוץ בנגישות