הנגשת כנסים

הנגשת סביבת הכינוס: חניות, שבילים, מעברים נגישים, כניסות ובתי שימוש.

הנגשת שירותי הכינוס: אופן הפרסום וההרשמה לארוע חייב להיות נגיש, שימוש באמצעי ושירותי עזר כגון תמלול, ואביזרי עזר לשמיעה, ריהוט נגיש ועוד.

לקבלת מידע נוסף פנו אלינו