הדרכות עובדים

החוק מחייב כל הארגון להדריך את כל צוות העובדים בתחום הנגישות. ההדרכה של עובדי הארגון מתחלק לשניים:

  • עובדים שמקבלים קהל
  • עובדים שאינם מקבלים קהל

יש להדריך ולפתח מיומנות אצל העובדים המקבלים קהל כך שיהיו בקיעים בתחום הנגישות ויוכלו לספק שירות נגיש עבור אנשים עם מוגבלות.

עובדים שאינם מקבלים קהל צריכים לקבל ידע כללי על אנשים עם מגבלה וידע לגבי החובה להנגיש.

לקבלת מידע נוסף פנו אלינו

יועץ-נגישות